slide
slide
slide
slide
slide
slide

O nas

Jesteśmy biurem projektowym wyspecjalizowanym w architekturze obiektów kubaturowych i towarzyszącym im zagospodarowaniu terenu. Zazwyczaj występujemy jako Generalny Projektant, który dzięki stałej współpracy z projektantami branżowymi, zapewnia kompleksowa obsługę inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej oraz nadzorów autorskich. Projektem zajmujemy się od etapu oceny przydatności danego terenu do planowanej inwestycji, poprzez opracowywanie wielowariantowych koncepcji, projektów budowlanych wraz z kompletna procedura formalno-prawną zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektami przetargowymi, wykonawczymi i formalnościami przygotowującymi inwestycję do odbiorów końcowych.

 Nasze wykształcenie oraz cechy osobowościowe powoduje, że architekturę traktujemy nie jako sztuka tworzona sama dla siebie. lecz jako element użytkowy, służący nam w otaczającej przestrzeni oraz w codziennym życiu. Staramy się rozumieć inwestorów, którzy nie zawsze poruszają sie w środowisku inwestycji budowlanych pewnie i służymy im swoja pomocą i doświadczeniem, aby mogli skupić sie na tym, czym się zawodowo zajmują najlepiej. Celem naszym jest realizowanie obiektów funkcjonalnych, przyjaznych w odbiorze nie tylko profesjonalistów, ale przede wszystkim zwykłych ludzi. Wg nas, forma budynku nie ma być manifestem i krzykiem otoczenia, lecz kompozycją długofalowo wpisująca sie w otoczenie.

 Rozumiemy koszty związane z realizacją inwestycji i staramy się stosować rozwiązania projektowe, które wartości tę minimalizują, jednak z poszanowaniem jakości stosowanych rozwiązań i materiałów. Umiejętność ta sprawia, że często występujemy jako partner Generalnych Wykonawców przy opracowaniu projektów wykonawczych.

czytaj więcej